ملاثانی شهر بستنی

راهنمای صدور تاییدیه آتش نشانی ساختمان

شناسه خدمت: ۱۲۰۲۲۶۵۹۱۰۰
عنوان خدمت: صدور تاییدیه آتش نشانی ساختمان
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمات

در این خدمت ، تاییدیه سازمان آتش نشانی شهرداری برای ساختمانها ارائه میگردد.

قوانین و مقررات

بررسی وجود سیستم‌های اعلام حریق، اطفای حریق خود بارنده ها، کپسول‌های آتش نشانی، جعبه‌های کمک‌های اولیه، درب‌های ضد حریق از ملزومات ایمنی که باید در ساختمان‌ها طبق آئین نامه ایمنی حریق رعایت شود با سازمان آتش نشانی است. با توجه به ارتفاع و دسته بندی ساختمان، تعداد ایمنی‌های یاد شده در ساختمان مختلف، متفاوت است،

در ساختمان‌های مسکونی بالا سه طبقه نیاز به سیستم‌های اطفای حریق و پمپ و منبع است و در ساختمان‌های ۵ طبقه به بالا سیستم‌های اعلام حریق کاربرد دارد و ساختمان‌های بیشتر از ۳۰ متر ارتفاع مسکونی نیازمند آب پاش یا خود بارنده است.

دسته بندی ملزومات ایمنی در ساختمان‌های تجاری و صنعتی نیز برای استفاده کنندگان آنها تشریح می‌شود، در حال حاضر تمام ساختمان‌های ۳ طبقه به بالا که می‌خواهند پروانه شروع به کار از شهرداری دریافت کنند باید از سازمان آتش نشانی استعلام گرفته شود و به همراه سازمان نظام مهندسی ساختمان بر وجود ملزومات ایمنی در ساختمان‌ها نظارت شود.

فرآیند ارائه خدمت

کارشناسان از ساختمان بازدید کرده و دستورالعمل خاصی برای رعایت ایمنی را به سازندگان ابلاغ می‌کنند.پس از رفع نواقص و ایجاد سازوکارهای ایمنی، مجددا کارشناسان از محل بازدید کرده و تاییدیه را صادر می‌کنند. ملکی درباره مواردی که باید رعایت شوند، اظهار کرد: راه‌های خروج، سیستم تخلیه دود، سیستم اعلام اطفاء حریق، اندازه جانپناه‌ها، شرایط پارکینگ‌ها از جمله مواردی است که برای تاییدیه مدنظر آتش نشانی است.

 

مدارک مورد نیاز

استعلامات مورد نیاز

متوسط زمان ارائه خدمات

حداقل یک هفته در صورت رعایت ضوابط توسط مالک

ساعات ارائه خدمت

۸-۱۴

تعداد مراجعات حضوری

دو بار

هزینه ارائه خدمت (ریال)

بر اساس ضوابط دفترچه عوارض سالیانه شهرداری

نحوه دسترسی خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت

پرسش و پاسخ

پس از صدور پروانه شما پیامکی حاوی اعلام صدور پروانه شما به شماره موبایل ثبت شده در مراحل درخواست ارسال می گردد.