ملاثانی شهری است در استان خوزستان. و بعنوان مرکز شهرستان باوی می باشد که در سی و پنج کیلومتری شمال شهر اهواز واقع است.این شهر در محل تقاطع مسیرهای اهواز به مسجدسلیمان و اهواز شوشتر قراردارد. در مجاورت این شهر ، رودخانه کارون قراردارد. این شهر به دو قسمت قدیم وجدید ( کوی قدس یا گلن آباد) تقسیم می‌گردد. زبان رایج آن میان مردم عربی است.بخش اعظم مردم این شهر به زبان عربی سخن می‌گویند.و اقلیتی نیز به لهجه شوشتری سخن می گویند.