• ارسال فایل

    گزارش خود را می توانیدبه صورت ویدئو کلیپ ۱ دقیقه ای، عکس و یا صوت ارسال کنید (حجم فایل نباید بیش از ۱Mباشد)
  • حداکثر حجم قابل ارسال ۱M می باشد.
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg, mp4.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .